п/п Теми Дата проведення Теоретична частина Практична частина
1 Фотографія як частина загальнокультурної складової освіти Фотографія сьогодні. 2
2 Фотоапарати, апаратне і програмне забезпечення, необхідне для обробки цифрового знімка 1 1
3 Фотозйомка. Установка параметрів в режимі камери при зйомці 1 1
4 Експозиція 1 1
5 Основи роботи цифрового фотоапарата 1 1
6 Основні закони композиції 1 1
7 Основні виразні фотографічні засоби 1 1
8 Жанри фотографії. . 0,5 1,5
9 Пейзаж 0.5 1.5
10 Портрет 0,5 1,5
11 Портрет 0,5 1,5
12 Натюрморт 0,5 1,5
13 Натюрморт 0,5 1,5
14 Фоторепортаж і жанрова зйомка 1 1
15 Фоторепортаж і жанрова зйомка 1 1
16 Спеціальні види зйомки 1 1
17 Методи обробки зображень 1 1
18 Методи обробки зображень 1 1
19 Методи обробки зображень з допомогою програми Adobe Photoshop 1 1
20 Методи обробки зображень з допомогою програми Adobe Photoshop 1 1
21 Методи обробки зображень з допомогою програми Adobe Photoshop 1 1
22 Методи обробки зображень з допомогою програми Adobe Photoshop 1 1
23 Робота для школи, класу та інших організацій 1 1
24 Робота для школи, класу та інших організацій 1 1
25 Підсумкове засідання 1 1

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У Законі України “Про позашкільну освіту“ говориться, що позашкільна освіта забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття дітьми практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва.

Програма фотогуртка розрахована на роботу з учнями середнього та старшого шкільного віку. Програма передбачає навчання вихованців у групах основного рівня і розрахована на один рік навчання. Всього 70 годин, в розрізі 2 год. на тиждень. Кількісний склад навчальної групи — 6-10 учнів.

Метою занять фотогуртка є виховання творчої особистості вихованців у процесі ознайомлення з основами фотомистецтва та сприяння розвитку розумових здібностей школярів, поглибленню їх технічних знань й навичок, формуванню естетичних смаків і сприянню творчій самореалізації дітей.

Одне з основних завдань при вивченні програми є надати можливість вихованцям гуртка творчо працювати над створенням фотознімків, розвивати художній смак та творчу уяву, фантазію, логічне мислення.

При цьому педагог повинен враховувати вікові особливості гуртківців, їх інтереси й здібності. Гуртківців слід навчити бережно ставитися до обладнання для фотозйомки, суворо дотримуватися правил техніки безпеки.

Програмою передбачено теоретичні й практичні заняття. При викладенні матеріалу використовуються різні методи навчання, серед них: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація та ін.) та проблемно-пошукові (проблемне викладення матеріалу, дослідницькі, частково-пошукові).

У процесі занять гуртківці поступово переходять від простих видів зйомок та способів обробки фотографій до більш складних.

На протязі навчання вихованці гуртка ознайомлюються з історією розвитку фотографії як одним із видів мистецтва, вчаться працювати з різними фотоапаратами та допоміжним обладнанням. Крім того, діти здобувають початкові знання з обробки фотографій за допомогою графічного редактора “Photoshop”, учні ознайомлюються з більш складними технологіями фотозйомки цифровим фотоапаратом та трюками, які можна виконувати за допомогою графічного редактора “Photoshop”. Вихованці гуртка не тільки закріплюють отримані навички та вміння, а й здобувають нові. Діти самостійно працюють над вибором сюжетів зйомки та їх назвами.

Увесь навчальний процес має творчий і виховний характер. Учні вчаться проектувати і створювати сюжети зйомки для демонстрації результатів під час проведення фотоконкурсів і фотовиставок різних рівнів. Працюючи над колективними завданнями, юні фотографи також виконують окремі частини спільної композиції. Це дуже згуртовує групу: діти розуміють, що від роботи кожного залежить кінцевий результат. Колективна робота виховує в дітей дружні взаємовідносини, відчуття взаємодопомоги.

Контроль за засвоєнням вихованцями гуртка даної програми здійснюється через поточні перевірки знань та умінь впродовж усього навчання і з урахуванням результатів участі в фотоконкурсах і фотовиставках різних рівнів.

Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з учнями, в тому числі при підготовці до фотоконкурсів чи фотовиставок.

Програма гуртка є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни та доповнення у зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів гуртківців, стану матеріально-технічної бази закладу.

Розподіл годин за темами — орієнтовний. Теми подані в порядку зростання складності матеріалу. Керівник гуртка, враховуючи підготовку дітей, може сам визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми і внести відповідні корективи до програми.

Кiлькiсть переглядiв: 679

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.