Права і обов'язки класного керівника

Організатор:
Дата початку:
01.09
Час початку:
08:00
Місце проведення заходу:
Прибузька ЗОШ І-ІІІ ступенів
Опис:

Права і обов'язки класного керівника

Класний керівник має право:

P відвідувати уроки вчителів та позакласні заняття в своєму класі;

P входити в педагогічну раду з пропозиціями про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень, залишення невстигаючих учнів на повторний курс;

P проводити батьківські збори, відвідувати учнів за місцем проживання;

P представляти і захищати інтереси учнів в державних органах;

P вибирати форму підвищення педагогічної кваліфікації.

Класний керівник зобов'язаний:

P створювати умови для засвоєння учнями навчальних програм з базових дисциплін, сприяти розвитку здібностей учнів;

P формувати високі моральні якості учнів;

P додержувати педагогічної етики, поважати гідність дитини; своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

P захищати здоров’я учнів , їх інтереси.

Класний керівник повинен вміти:

P визначити ступінь підготовки дітей до навчання і виховання, рівень сформованості колективу;

P формулювати проблемні питання і визначити мету і завдання навчання, виховання і розвитку;

P відбирати зміст, форми, методи організації навчально-виховного процесу;

P реалізувати у навчально-виховному процесі різноманітні види діяльності;

P складає план своєї діяльності з класним колективом і документує свою роботу;

P звітувати у своїй роботі директору закладу, безпосередньо підпорядкований ЗНВР, оперативне керівництво діяльністю класного керівника здійснює ЗВР.